دستگاه بسته بندی بلبرینگ.jpg

دستگاه بسته بندی بلبرینگ

دستگاه های ماشین سازی پیروزپایور قابلیت بسته بندی قطعات را در ابعاد واندازه های گوناگون به صورت تک عددی و چند تایی را دارا می باشد، که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
بسته بندی لولا
بسته بندی قطعات یدکی خودرو
بسته بندی شناور کولر
بسته بندی شیر
بسته بندی لبگیر قلیان
بسته بندی سر قلیان
دستگاه بسته بندی افقی،دستگاه بسته بندی تک عددی،دستگاه بسته بندی لولا،دستگاه بسته بندی قطعات یدکی خودرو،ماشین سازی ترابی،علیرضا ترابی