دستگاه بسته بندی پد آرایشی.jpg

بسته بندی پدآرایشی و همچنین سایر لوازم آرایشی و بهداشتی با دستگاه های بسته بندی تک افقی ماشین سازی پیروز پایور به صورت تک عددی و چند تایی امکان پذیر می باشد.دستگاه بسته بندی سرنگ،دستگاه بسته بندی گاز استریل،دستگاه بسته بندی تک عددی،دستگاه بسته بندی مواد غذایی،ماشین سازی ترابی،ماشین سازی پیروز پک