خانواده پیروز پایور


صنایع ماشین سازی پیروز پایور سپاهان (ماشین سازی ترابی)، افتخارخدمت رسانی به شرکت ها و کارخانه های صنعتی مذکور را دارا می باشد


دستگاه بسته بندی؛ ماشین سازی پیروز پک؛ ماشین سازی ترابی؛ دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه؛ دستگاه بسته بندی نان؛ دستگاه بسته بندی محصولات جامد با حجم ثابت