سهم بازار


از آنجا که اندازه بازار هدف، توسعه وکارآیی یک شرکت را نشان می دهد و همچنین فعّالیّت کردن در فضای کاملا رقابتی با همکاران داخلی ورقبای خارجی، اراده ای فولادی، عزمی ملّی و البتّه توکّل به خدای بزرگ راطلب میکند با تمام این ها به لطف خدا ماشین سازی پیروز پایور توانسته است از آغاز تاسیس خود؛ سال 1358 تاکنون بیش از5000 دستگاه بسته بندی روانه بازار کند
افتخارمیکنیم که سوای ازتولیدات خوب و شایسته، دردل مشتری جای کوچکی برای خود باز می کنیم وبا خدمات ویژه ای که پس ازفروش ماشین آلات به نوعی ارائه میدهیم صحه ای بر گفته ها یمان می گذاریم
 ماباورداریم که بهترین اهرم تبلیغاتی، تعاریفی است که مشتریان درمحافل  مختلف از محصولات ما دارند


دستگاه بسته بندی

دستگاه بسته بندی؛ ماشین سازی پیروز پک؛ ماشین سازی ترابی؛ دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه؛ دستگاه بسته بندی نان؛ دستگاه بسته بندی محصولات جامد با حجم ثابت