دستگاه بسته بندی پنیر پیتزا.jpg


دستگاه بسته بندی پنیر پیتزا

پنیر پیتزا اصولا در مدل ها و اشکال گوناگونی بسته بندی می گردد که از جمله آنها می توان به بسته بندی پنیر پیتزا به صورت قالبی اشاره نمود. استفاده از یک پوشش با جنس مناسب در جهت بسته بندی این ماده غذایی می تواند به قدر کافی کفایت نماید.

هدف از بسته بندی این محصول و سایر محصولات حفط بهداشت، قابل حمل نمودن آنها و قابلیت چاپ مشخصاتی از قبیل تاریخ تولید، تاریخ انقضا، قیمت، وزن و سایر موارد دیگر بر روی آن می باشد

ماشین سازی پیروز پایور (ماشین سازی ترابی) ارائه دهنده دستگاه بسته بندی تک عددی مورد کاربرد جهت بسته بندی پنیر پیتزا به صورت قالبی می باشددستگاه بسته بندی پنیر پیتزا , دستگاه بسته بندی افقی؛دستگاه بسته بندی پیلوپک؛دستگاه بسته بندی تک قطعه ای؛ماشین سازی پیروز پک؛ماشین سازی ترابی