دستگاه بسته بندی دستمال سفره.jpeg

دستگاه های بسته بندی ساخته شده توسط ماشین سازی پیروزپایور قابلیت بسته بندی انواع محصولات را در ابعاد و اندازه های گوناگون دارا می باشند. از جمله:


بسته بندی دستمال سفره
بسته بندی دستمال کاغذی
بسته بندی لباس بیمارستان
بسته بندی پارچه
بسته بندی ظروف یکبار مصرف
بسته بندی پتو مسافرتی و غیرهدستگاه بسته بندی لباس،دستگاه بسته بندی پارچه،دستگاه بسته بندی تک عددی،دستگاه بسته بندی تنظیف،دستگاه بسته بندی افقی؛ماشین سازی ترابی،علیرضا ترابی