بسته بندی پاکت جارو برقی.jpg

دستگاه های ماشین سازی پیروز پایور در موارد زیر مورد کاربرد می باشد:


بسته بندی پاکت جارو برقی
بسته بندی ملحفه
بسته بندی حوله

بسته بندی کتاب
بسته بندی لباس بیمارستاندستگاه بسته بندی،دستگاه بسته بندی افقی،دستگاه بسته بندی پیلوپک،دستگاه بسته بندی ظروف یکبار مصرف،ماشین سازی ترابی،ماشین سازی پیروز پک